Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Çağrı Merkezi / 444 72 21

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

SATACAM GİTSİN GAYRİMENKUL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR


Türkiye olan  SATACAM GİTSİN GAYRİMENKUL REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TUR. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra  SATACAM GİTSİN olarak anılacaktır.) ile http://www.satacamgitsin.com (aşağıda kısaca SİTE olarak anılacaktır.) isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan …………………  (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır)  arasında akdedilmiştir.

 

İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANMASI KARARLAŞTIRILAN ÜYELER HAKKINDA SÖZLEŞMEDE YER ALAN ÜCRETE İLİŞKİN MADDELER HARİCİNDE DİĞER TÜM HÜKÜMLER GEÇERLİDİR.

 

MADDE 2 – KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için üyelere çeşitli nitelik ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların üyelerin ve Kullanıcıların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamaktır. İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’ de  SATACAM GİTSİN tarafından sağlanan uygulamaların ÜYE ve Kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, SİTE’ de yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup SİTE’ de  SATACAM GİTSİN tarafından yapılan hizmetlere kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin kabulü ile ÜYE, SİTE’ de yer alan ve yer alacak olan  SATACAM GİTSİN tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olur.

 

MADDE 3 -  SATACAM GİTSİN’İN SORUMLULUKLARI

3.1.  SATACAM GİTSİN, SİTE içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, ÜYE' ye ait gayrimenkulün özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.  SATACAM GİTSİN, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak  SATACAM GİTSİN' in elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde ÜYE,  SATACAM GİTSİN’ i sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle de her ne nam adı altında olursa olsun bir hak, tazminat veya başkaca bir alacak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.2.  SATACAM GİTSİN' in sözleşme konusu hizmeti ÜYE' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak ÜYE tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve  SATACAM GİTSİN' in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya ÜYE tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle  SATACAM GİTSİN' e ödenmiş olması şartına bağlıdır. ÜYE tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan  SATACAM GİTSİN hizmet sağlamaya başlamaz. Taraflar arasında ÜYE’ nin sistemden ücretsiz olarak yararlanması kararlaştırıldığı takdirde  SATACAM GİTSİN hizmete mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. 

3.3. SİTE isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve ÜYE’ lerin girdileri yönünden  SATACAM GİTSİN' e hiçbir sorumluluk yüklenemez. ÜYE ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde,  SATACAM GİTSİN' in bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 

MADDE 4 - ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÜYE,  SATACAM GİTSİN' in sahibi olduğu SİTE internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle  SATACAM GİTSİN' e ödemesi gerekmektedir.

4.2. ÜYE, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu SÖZLEŞME' nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. ÜYE, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. SİTE altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz.  ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara tamamen uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.4. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde  SATACAM GİTSİN' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE' ye aynen rücu edilir.  SATACAM GİTSİN söz konusu durumlar neticesinde marka, prestij ve iş kaybı nedeni ile uğrayacağı menfi ve müspet zararları ÜYE’ den tazmin etme hakkını saklı tutar.

4.5. ÜYE, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde  SATACAM GİTSİN' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ÜYE' ye rücu edilir.  SATACAM GİTSİN söz konusu durumlar neticesinde marka, prestij ve iş kaybı nedeni ile uğrayacağı menfi ve müspet zararları ÜYE’ den tazmin etme hakkını saklı tutar.

4.6. ÜYE, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde  SATACAM GİTSİN söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. ÜYE' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

4.7. ÜYE, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin  SATACAM GİTSİN ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8.  SATACAM GİTSİN' in her zaman, tek taraflı olarak ÜYE' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda  SATACAM GİTSİN' in sorumluluğu, henüz ÜYE tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.9. ÜYE,  SATACAM GİTSİN tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak  SATACAM GİTSİN tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir.  SATACAM GİTSİN her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.  SATACAM GİTSİN' in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, ÜYE' ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ÜYE tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

4.10 ÜYE, SİTE üzerinden  SATACAM GİTSİN’ in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında  SATACAM GİTSİN'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.   SATACAM GİTSİN, Site'de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun   SATACAM GİTSİN’ in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar ÜYEler'in kendi sorumluluğundadır.

4.11. ÜYE, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda  SATACAM GİTSİN kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

4.12.  SATACAM GİTSİN, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak  SATACAM GİTSİN' den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.13. ÜYE; kendisi tarafından SİTEe sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. SİTEe veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 ÜYE,  SATACAM GİTSİN'in, ÜYE tarafından SİTE'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, ÜYE tarafından SİTE'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin SİTE ve  SATACAM GİTSİN’ in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın  SATACAM GİTSİN’ e verdiğini kabul ve beyan eder.

4.15. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde  SATACAM GİTSİN' in ÜYE' ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.16.  SATACAM GİTSİN, ÜYE'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda  SATACAM GİTSİN işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

4.17. ÜYE,  SATACAM GİTSİN' in hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

 

MADDE 5 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'nin ve  SATACAM GİTSİN' e ve bağlı ortaklarına ait işbu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmete sunulacak diğer platformların (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları  SATACAM GİTSİNait ve/veya  SATACAM GİTSİNtarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.  SATACAM GİTSİNuygulamalarının, SİTEde yer alan bilgilerin ve  SATACAM GİTSİNtelif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına  SATACAM GİTSİNt arafından izin verilmemektedir. ÜYE'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden  SATACAM GİTSİNaçık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. ÜYE'ler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. ÜYE'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle ÜYE'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden  SATACAM GİTSİN'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde  SATACAM GİTSİN'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir.  SATACAM GİTSİN, SİTEün kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "İlan Avantaj Ürünleri"nin ÜYElere sunulması, kullanıcılara ve ÜYElere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda SİTEün her türlü kullanımına ve SİTE üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve SİTE üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. SİTEün yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması; SİTEün ÜYE, kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; SİTE ‘ nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; SİTE tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde SİTE’ ye erişim sağlanmaya çalışılması;  SATACAM GİTSİN’ İN önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında SİTE’ nin ve SİTE üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup;  SATACAM GİTSİN’ in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler,  SATACAM GİTSİN’ in ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.  SATACAM GİTSİN’ in; SİTE ve SİTE üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.  SATACAM GİTSİN, ÜYE' lerin, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda  SATACAM GİTSİN, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve ÜYE’ likleri iptal etme hakkına sahiptir.

 

 

MADDE 6 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 SATACAM GİTSİN, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda SİTE’ de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ÜYE’ nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MADDE 7 -  MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  SATACAM GİTSİNişbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,  SATACAM GİTSİNiçin, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  SATACAM GİTSİN’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  SATACAM GİTSİN'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

MADDE 8 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 9 -  SATACAM GİTSİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda  SATACAM GİTSİN'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini,  SATACAM GİTSİN’ i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 10 - BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

MADDE 11 – TEBLİGAT

Üye’ nin yükümlülüklerini düzenleyen işbu sözleşmenin 4.9 maddesinde fiyatlara dair değişikliklerin yayınlanmakla ÜYE’ ye tebliğ eidlmiş sayılacağına dair düzenleme saklı kalmak kaydı ile- işbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 444 72 21

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.